+48 888 555 382 Godziny otwarcia: pon-pt 10:00- 18:00, sob 10:00- 14:00
2023-04-04

Darmowy Kamień do pizzy Weber - SPRING START 2023

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Spring Start 2023” jest Weber-Stephen Polska sp. z o.o, ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa, zwana dalej Organizatorem bądź Weber. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.weber.com/PL. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: service-PL@weber.com. 2. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 03.04.2023 r. o godz. 00:00 i do dnia 04.06.2023 r. o godz. 23:59 (Czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

3. Akcja promocji obowiązuje w punktach sprzedaży autoryzowanych sprzedawców Weber na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem www.weber.com/PL.

II. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji:

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych w punkcie 5. poniżej na stronie internetowej www.weber.com/PL/ lub u autoryzowanego sprzedawcy Weber i zarejestrowały go najpóźniej do dnia 13.06.2023 r. na swoim koncie Weber ID, którego utworzenie możliwe jest pod adresem: https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-PLSite/pl_PL/Login-Show?rurl=grill-register, z tym zastrzeżeniem, że pracownicy Organizatora i firm z nim powiązanych tj. Weber-Stephen Polska sp. z o.o. (innych spółek kapitałowo powiązanych z Weber) oraz Ebridge sp. z o.o. - nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji.

2. Uczestnik promocji rejestruje swój produkt podając numer seryjny zakupionego produktu oraz załączając kopię potwierdzenia zakupu. Po poprawnej weryfikacji, kod rabatowy do użycia na Weber.com zostanie wysłany na adres mailowy podany przy rejestracji. Kod rabatowy należy wykorzystać poprzez dodanie do koszyka promocyjnego przedmiotu oraz sfinalizowanie procesu zakupu. Po dodaniu kodu rabatowego w koszyku, cena promocyjnego przedmiotu zostanie obniżona do 0,00zł.

3. Po spełnieniu opisanych w punktach 1 i 2 powyżej warunków, uczestnik promocji otrzyma przesyłką kurierską wysłaną w terminie 30 dni od dnia dokonania rejestracji zakupu na koncie ID do każdego zakupionego grilla biorącego udział w promocji Gratis – jeden dedykowany kamień do pizzy, przy czym dostawa Gratisów jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Organizator ma prawo zlecić część zadań związanych z realizacją promocji, m.in. wysyłkę Gratisów – dedykowanych kamieni do pizzy spółce Weber Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194 55218 Ingelheim Germany.

5. Lista grilli uczestniczących w promocji:

Nazwa grilla Numer SKU

Numer SKU gratisowego kamienia do pizzy

Spirit E-225 Grill Gazowy 46312233 8861

Spirit E-315 Grill Gazowy 46512233 8861

Spirit E-320 Classic Grill Gazowy 46415033 8861

Spirit E-325 Grill Gazowy 46712233 8861

Spirit II E-210 GBS Grill Gazowy 44010133 8861

Spirit II E-220 GBS Grill Gazowy 44012133 8861

Spirit II E-310 GBS Grill Gazowy 45010133 8861

Spirit II E-320 GBS Grill Gazowy 45012133 8861

Spirit SP-335 Premium GBS 46802333 8861

Spirit EPX-315 Grill Gazowy 46512533 8861

Spirit EPX-325S Grill Gazowy 46713533 8861

Spirit EPX-325 GBS 46713733 8861

Spirit EPX-335 GBS 46813733 8861

Spirit SPX-335 GBS 46803733 8861

Genesis® S-325s 35300033 7681

Genesis® E-325S 35310033 7681

Genesis® S-335 35400033 7681

Genesis® E-335 35410033 7681

Genesis® E-425S 36310033 7681

Genesis® E-435 36410033 7681

Genesis® SE-E-325s 35313033 7681

Genesis® SE-EPX-335 35813033 7681

Genesis® SE-EPX-435 36813033 7681

Genesis® EX-325S 35510033 7681

Genesis® EX-335 35610033 7681

Genesis® EX-435 36610033 7681

Genesis® SX-325S 35500033 7681

Genesis® SX-435 36600033 7681

Genesis® EPX-335 35810033 7681

Genesis® EPX-435 36810033 7681

Genesis® EPX-470 36617033 7681

Master-Touch® GBS E-5750 Grill Węglowy Ø 57 cm 14701004 18412

Master-Touch® GBS SE E-5755 Grill Węglowy Ø 57 cm 14801004 18412

Master-Touch® GBS Premium E-5770 Grill Węglowy Ø 57 cm 17301004 18412

Master-Touch® GBS Premium SE E-5775 Grill Węglowy Ø 57 cm 17401004 18412

Master-Touch® GBS C-5750 Ø 57 cm 14716004 18412

SmokeFire EX4 GBS Grill na Pellet 22511033 8861

SmokeFire EX6 GBS Grill na Pellet 23511033 8861

Spirit E-225 Grill Gazowy 46312275 8861

Spirit E-315 Grill Gazowy 46512275 8861

Spirit E-325 Grill Gazowy 46712275 8861

Spirit II E-210 GBS Grill Gazowy 44010175 8861

Spirit II E-220 GBS Grill Gazowy 44012175 8861

Spirit II E-310 GBS Grill Gazowy 45010175 8861

Spirit II E-320 GBS Grill Gazowy 45012175 8861

Spirit SP-335 Premium GBS 46802375 8861

Spirit EPX-315 Grill Gazowy 46512575 8861

Spirit EPX-325S Grill Gazowy 46713575 8861

Spirit EPX-325 GBS 46713775 8861

Spirit EPX-335 GBS 46813775 8861

Spirit SPX-335 GBS 46803775 8861

Genesis® S-325s 35300075 7681

Genesis® E-325S 35310075 7681

Genesis® S-335 35400075 7681

Genesis® E-335 35410075 7681

Genesis® E-425S 36310075 7681

Genesis® E-435 36410075 7681

Genesis® SE-E-325s 35313033 7681

Genesis® SE-EPX-335 35813033 7681

Genesis® SE-EPX-435 36813075 7681

Genesis® EX-325S 35510075 7681

Genesis® EX-335 35610075 7681

Genesis® EX-435 36610075 7681

Genesis® SX-325S 35500075 7681

Genesis® SX-435 36600075 7681

Genesis® EPX-335 35810075 7681

Genesis® EPX-435 36810075 7681

Genesis® EPX-470 36617075 7681

3. W uzasadnionych przypadkach (brak dostępności kamienia do pizzy na stanach magazynowych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych) Weber ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego kamienia do pizzy produkt o równej wartości rynkowej.

III. Postępowania reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail: service-pl@weber.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: privacy.emea@weberstephen.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: privacy.emea@weberstephen.com.

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zarejestrowanym przez uczestników promocji identyfikatorem Weber ID można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.weber.com.

V. Pozostałe postanowienia

1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej (standardowa przesyłka DHL) ponosi Weber.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „SPRING START 2023”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji „SPRING START 2023” mają charakter jedynie informacyjny.

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1990 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-03
Wszystko sprawnie, produkt bardzo solidnie zapakowany i w bardzo dobrej jakości.
2024-06-26
Polecam , super obsługa, dobra cena, wszystko OK
pixelpixel