+48 888 555 382 Godziny otwarcia: pon-pt 10:00- 18:00, sob 10:00- 14:00
2024-05-27

Regulamin akcji promocyjnej - Kup grill Campingaz i odbierz kamień do pizzy oraz dedykowany pokrowiec!

CZAS TRWANIA PROMOCJI

17.05.2024 - 05.06.2024 do godz. 23:59:59

ETAPY PROMOCJI:

1. Kup grill gazowy Campingaz z linii Premium w terminie 17 maja – 5 czerwca w sklepie Campingaz.pl lub u wybranych partnerów handlowych.
2. Po zakupie grilla zarejestruj go na stronie:https://campingaz.pl/wsparcie/zarejestruj-grill/
3. Teraz kolej na nas. Spakujemy i wyślemy zakupionego przez Ciebie grilla wraz z dedykowanym pokrowcem i kamieniem do pizzy.

Akcja promocyjna Campingaz


Regulamin akcji promocyjnej “Kup dowolny grill z linii Premium i odbierz kamień do pizzy oraz dedykowany pokrowiec”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji „Kup dowolny grill z linii Premium i odbierz kamień do pizzy oraz dedykowany pokrowiec” jest SAT Sp. z o.o., ul. 60-277 Grochowska 27 Poznań, zwana dalej Organizatorem bądź Campingaz Polska. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.campingaz.pl. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: campingaz@sat.poznan.pl.
Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 17.05.2024 r. o godz. 00:00 i do dnia 5.06.2024 r. o godz. 23:59 (czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.
Promocja obowiązuje w punktach sprzedaży wybranych sklepów partnerskich marki Campingaz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem www.campingaz.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych w punkcie VI regulaminu na stronie internetowej www.campingaz.pl lub w wybranym sklepie partnerskim Campingaz wymienionym w punkcie VII niniejszego regulaminu.
Po dokonaniu zakupu uczestnik promocji otrzyma dwa darmowe akcesoria promocyjne, którymi są kamień do pizzy oraz jeden dedykowany pokrowiec zależnie od wielkości zakupionego grilla. Dostawa produktów objętych promocją jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do produktów Gratisowych objętych promocją należą:

Kamień do pizzy Culinary Modular EAN 3138522069711
Pokrowiec na grill gazowy Campingaz CLASSIC L SERIA 3 EAN 3138522119379
Pokrowiec na grill gazowy Campingaz CLASSIC XL SERIA 4 EAN 3138522119386

W przypadku magazynowego braku dostępności produktów promocyjnych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych, Campingaz Polska ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego przez Uczestnika produktu promocyjnego, inny produkt o równej wartości rynkowej.

III. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy powinni zgłaszać na adres e-mail: campingaz@sat.poznan.pl
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dowód zakupu grilla oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailowo na adres email podany w wiadomości reklamacyjnej, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

IV. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e‐mail: campingaz@sat.poznan.pl
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie.
Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e‐mail: campingaz@sat.poznan.pl.
Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją grilla przez uczestników promocji można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.campingaz.pl

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej ponosi Organizator.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej “Kup dowolny grill z linii Premium i odbierz kamień do pizzy oraz dedykowany pokrowiec”.
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny.
Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

VI. GRILLE BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1998 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-16
Zamówienie dostawa szybko zrealizowana.. Myślę już o następnym zleceniu.Pozdrawiam
2024-07-11
Ok
pixelpixel